A hiteles elektronikus másolat készítésének részletes szabályai

Jelen másolatkészítési szabályzat célja az RCH papíralapú dokumentumainak hiteles elektronikus irattá történő átalakítására vonatkozó szabályok meghatározása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével.