Minőség

Szigorú követelmények biztosítják a magas minőséget.

A Rail Cargo Hungariánál minőségirányítási rendszeren alapuló integrált irányítási rendszert működtetünk, így biztosítva, hogy szolgáltatásaink megfeleljenek a magas minőségi, egészség-, munka- és környezetvédelmi, valamint vasútbiztonsági követelményeknek.

ISO 9001:2015

Az ISO 9001:2015-ös tanúsítvány olyan, a gazdasági szektor által elfogadott és megkövetelt minőségi garancia, amely biztosítja a hatékonyságot a következő területeken:

 • szabványosítás az ügyfélkövetelmények teljesítése érdekében
 • értékteremtő és támogató folyamatok dokumentációja
 • folyamatos fejlesztések bizonyítható hatékonyságellenőrzésekkel
 • hatékony tanácsadás és erőforrás-irányítás
 • következetes rendszerellenőrzés
 • a munkaerő-állomány szakértelmének, tudatosságának és képzésének biztosítása.

ISO 45001:2018

Az ISO 45001:2018 nemzetközi szabvány túlmutat a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági törvényi előírásokon. Magában foglalja a munkahelyi egészségvédelem és biztonság javítására irányuló előírásokat a következő területeken:

 • kockázatok meghatározása, értékelése és irányítása
 • munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági célkitűzések és egészségmegőrzési programok
 • óvintézkedések és szabályok vészhelyzetekre
 • balesetek, incidensek és nemmegfelelőségek kezelése és vizsgálata
 • irányításértékelés és -ellenőrzés.

ISO 14001:2015

Az ISO 14001:2015 szabvány előírja a környezetközpontú irányítási rendszer követelményeit, támogatja a vállalatot abban, hogy a tevékenységeinek, termékeinek és szolgáltatásainak a környezetre gyakorolt hatásait felügyelet alatt tartsa, és a környezeti teljesítményét folyamatosan javítsa.

Az ISO 14001:2015 átfogó előnyt jelent a cég számára, mivel

 • világosan meghatározza a folyamatokhoz rendelt felelősségi köröket és azok dokumentálását, megalapozva ezzel a hatékonyságot és az eredményességet
 • csökkenti a kockázatot a környezeti folyamatok kockázatértékelése által
 • a környezeti problémák időben felismerhetővé válnak
 • megelőző intézkedések által csökken a káros környezeti események bekövetkezése
 • magas fokú jogbiztonságot biztosít
 • csökkenti a vezetés és a munkavállalók személyes felelősségének kockázatát
 • pozitív imázst épít a nyilvánosság felé.

Tanúsítvány

Biztonságirányítás

Tanúsított biztonságirányítási rendszerünk összhangban van a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvénnyel, a 2016/798/EU irányelvvel valamint a 2018/762 EU rendelettel. A rendszer megléte és működtetése az ITM Vasúti Hatósági Főosztály által kiadott vasútvállalati engedély megszerzésének alapfeltétele, és biztosítja a vasút biztonságos működését

Biztonsági tanúsítvány

ISO 22000:2018 és GMP+

Az ISO 22000:2018 szabvány a nemzetközi Élelmiszerbiztonsági Irányítási Rendszer követelményeinek meghatározása által segíti az élelmiszerlánc szereplőit a fogyasztók biztonságos élelmiszer-ellátásának érdekében. A Good Manufacturing Practice (GMP+), takarmánybiztonsági rendszer, melyet takarmányt vagy takarmány-alapanyagot előállító, kezelő, kereskedő, illetve fuvarozó vállalkozások számára dolgoztak ki. A rendszer célja, hogy a teljes takarmánylánc ellenőrizhetővé váljon a nyersanyaggyártóktól kezdve a szállítmányozón át egészen az állattartókig.

Társaságunk ezekkel a tanúsításokkal is bizonyítja, hogy folyamatosan magas színvonalon, a szigorú élelmiszer- és takarmánybiztonsági követelményeknek (pl. vasúti kocsik megfelelő tisztaságának biztosítása) eleget téve kínálja szolgáltatásait élelmiszert vagy takarmányt fuvaroztató ügyfeleinek.

ISO 22000:2018 tanúsítvány és GMP+ tanúsítvány

ISO 27001:2013

Társaságunk Informatika, Biztonságtechnika Információbiztonság-irányítási rendszerek szabvány szerinti rendszert működtet.
Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a vállalatunknál rendelkezésre álló információ biztonsága teljes körű legyen, valamint az adatokra és információkra vonatkozóan folyamatosan (és a kockázatokkal arányosan) megvalósuljon a bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás.
Társaságunk információbiztonsági tanúsítvánnyal igazolja, hogy a szabvány előírásaival összhangban megfelelő ellenőrző és védelmi mechanizmusokat működtet az információbiztonság fenntartása érdekében.

Tanúsítvány

Éves energetikai szakreferensi riport

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvénynek eleget téve energetikai szakreferenset alkalmazunk, és 4 évente energiaauditot végeztetünk.

Éves energetikai szakreferensi riport 2023