Minőség

A magas követelmények biztosítják a magas minőséget.

A Rail Cargo Hungaria minőségirányítási rendszeren alapuló integrált irányítási rendszert működtet, így biztosítva hogy szolgáltatásaink megfeleljenek a magas minőségi, egészségvédelmi, munka, vasútbiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek.

ISO 9001:2015

Az ISO 9001:2015-ös tanúsítvány egy olyan, a gazdasági szektor által elfogadott és megkövetelt minőségi garancia, amely biztosítja a hatékonyságot a következő területeken:

 • szabványosítás az ügyfélkövetelmények teljesítése érdekében
 • az értékteremtő és támogató folyamatok dokumentációja
 • folyamatos fejlesztések bizonyítható hatékonyságellenőrzésekkel
 • hatékony tanácsadás és erőforrás-irányítás
 • következetes rendszerellenőrzés
 • a munkaerő-állomány szakértelmének, tudatosságának és képzésének biztosítása

ISO 45001:2018

Az ISO 45001:2018 nemzetközi szabvány túlmutat a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági törvényi előírásokon. Magában foglalja a munkahelyi egészségvédelem és biztonság javítására irányuló előírásokat a következő területeken:

 • kockázatok meghatározása, értékelése és irányítása
 • munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági célkitűzések és egészségmegőrzési programok
 • óvintézkedések és szabályok vészhelyzetekre
 • balesetek, incidensek és nemmegfelelőségek kezelése és vizsgálata
 • irányításértékelés és -ellenőrzés

ISO 14001:2015

Az ISO 14001:2015 szabvány előírja a környezetirányítási rendszer követelményeit, támogatja a vállalatot abban, hogy a tevékenységeinek, termékeinek és szolgáltatásainak a környezetre gyakorolt hatásait kézben tartsa, és a környezeti teljesítményét folyamatosan javítsa.
Az ISO 14001:2015 átfogó előnyt jelent a cég számára, mivel

 • világosan meghatározza a folyamatokhoz rendelt felelősségi köröket és azok dokumentálását, megalapozva ezzel a hatékonyságot és az eredményességet
 • csökkenti a kockázatot a környezeti folyamatok kockázatértékelése által
 • a környezeti problémák korán felismerhetővé válnak
 • megelőző intézkedések által csökken a káros környezeti események bekövetkezése
 • magas fokú jogbiztonságot biztosít
 • csökkenti a vezetés és a munkavállalók személyes felelősségének kockázatát
 • pozitív imázst épít a nyilvánosság felé

Tanúsítvány

Biztonságirányítási rendszer

Tanúsított biztonságirányítási rendszerünk összhangban van a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. Törvény IX. fejezettel, a 40/2006 GKM rendelettel, valamint a 2004/49/EK irányelvvel és az 1158/2010 EU rendelettel. A rendszer megléte és működtetése a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott vasútvállalati engedély megszerzésének alapfeltétele, és biztosítja a vasút biztonságos működését.

Biztonsági tanúsítvány

ISO 22000:2018 és GMP+B4

Az ISO 22000:2018 szabvány a nemzetközi Élelmiszerbiztonsági Irányítási Rendszer követelményeinek meghatározása által segíti az élelmiszerlánc szereplőit a fogyasztók biztonságos élelmiszer-ellátásának érdekében. A Good Manufacturing Practice (GMP+), takarmánybiztonsági rendszer, melyet takarmányt vagy takarmány-alapanyagot előállító, kezelő, kereskedő, illetve fuvarozó vállalkozások számára dolgoztak ki. A rendszer célja, hogy a teljes takarmánylánc ellenőrizhetővé váljon a nyersanyaggyártóktól kezdve a szállítmányozón át egészen az állattartókig.

Társaságunk ezekkel a tanúsításokkal is bizonyítja, hogy folyamatosan magas színvonalon, a szigorú élelmiszer- és takarmánybiztonsági követelményeknek (pl. vasúti kocsik megfelelő tisztaságának biztosítása) eleget téve kínálja szolgáltatásait élelmiszert vagy takarmányt fuvaroztató ügyfeleinek.

ISO 22000:2018 tanúsítvány és GMP+B4 tanúsítvány

Éves energetikai szakreferensi riport

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvénynek eleget téve energetikai szakreferenset alkalmazunk, és 4 évente energiaauditot végeztetünk.

Éves energetikai szakreferensi riport 2020

Integrált Irányítási Politika

A Rail Cargo Hungaria Zrt. integrált irányítási politikája