Rail4Regions

A terület- és közlekedéstervezési kapacitások fokozása a vasúti árufuvarozási hálózat hozzáférhetőségének és a regionális fejlődés előmozdítása érdekében.

Nemzetközi együttműködés

A Thüringiai Infrastruktúra és Mezőgazdasági Minisztérium vezetésével megalakult 12 tagú projektkonzorcium – amelynek osztrák, német, lengyel, cseh, szlovák, szlovén, horvát és olasz partnerek mellett a Rail Cargo Hungaria is tagja – sikeresen pályázott az Interreg Central Europe programigazgatósága által a közép-európai árufuvarozási hálózat fejlesztését célzó projektkiíráson, így 2023. február 1-től elkezdődött a projekt megvalósítása.

A hároméves projekt fókuszában a fő közlekedési folyosók elérhetőségének javítása, a regionális fejlődés előremozdítása és a zöld közlekedés támogatása a vidéki és periférikus régiókban áll.
A szén-dioxid-kibocsátás csökkentése érdekében több árut kell vasúton továbbítani. Jelenleg azonban a legtöbb terméket még mindig közúton fuvarozzák Közép-Európában, mivel a vasúti infrastruktúra hiányosságai csökkentik a versenyképességet. A Rail4Regions projekt segíti a közlekedéstervezőket abban, hogy a regionális vasútvonalakat az európai árufuvarozási hálózatokba integrálják. A partnerek megoldásokat dolgoznak ki a regionális vasútvonalak és hozzáférési pontok optimalizálására, és cselekvési terveket készítenek, hogy ösztönözzék javaslataiknak a regionális fejlesztési tervekben történő alkalmazását.

Három év, három munkacsomag

Napjainkban a legközelebbi vasúti árufuvarozási hozzáférési ponthoz mért szállítási távolságok a vállalatok többsége számára túl nagyok, amely azt eredményezi, hogy sok, vasúti továbbításra alkalmas árut közúton fuvaroznak. A Rail4Regions partnerei ezért az együttműködés három éve alatt közösen dolgoznak majd ki a közlekedési és területrendezési tervezőknek szóló megoldásokat a regionális vasútvonalaknak az árufuvarozásba való integrálására. A vasúti áruszállítás elérhetőségének és gazdaságos megvalósíthatóságának javítása hozzájárul az EU zöld megállapodásának célkitűzéseihez a közlekedési ágazatban.
Míg a korábbi elemzések elegendő információt szolgáltatnak a vasúti árufuvarozás általános állapotáról és azokról a szűk keresztmetszetekről, amelyek megakadályozzák a teherszállítás vasútra történő jelentős átterelését, keveset tudunk az egyedi esetekről, és ennek következtében arról, hogy a területfejlesztési és a közlekedéstervezők hogyan tudnak fellépni helyi és regionális szinten. Az első tevékenység célja ezért a mikroszintű esetek (egyedi ipartelepek) feltárása közös módszertant követve. Ezeket együttesen feldolgozva, elemezve készül el a Fehér Könyv a vidéki területek áruszállítási elérhetőségéről.

A projekt következő fázisának feladata innovatív megoldások kidolgozása a regionális vasúti infrastruktúra és rakodási pontok kapacitásának növelésére. Cél a közlekedésért és területrendezésért felelős hatóságok és állami szervek, valamint a vasúti infrastruktúra tulajdonosai és üzemeltetői körében a közép-európai vasúti árufuvarozás fokozására irányuló megoldások iránti tudatosság növelése. Négy párhuzamos, transznacionális munkacsoport keretében kerül górcső alá a rakodási pontok hozzáférhetőségének témaköre, a mellékvonalak kérdése, az iparvágányok problémaköre, illetőleg az egyes kocsi fuvarozás fenntarthatóságának kérdése. Ez utóbbinál fontos, vezető szerep jut társaságunknak: a Rail Cargo Hungaria vezetésével kell bemutatni – többek között egy rövid „oktatófilm” segítségével – az egyes kocsis árufuvarozás állami támogatásának rendszerét, illetve a fuvarozási módra történő ösztönzés egyéb lehetőségeit és módszereit.

A munkacsoportok által kidolgozott megoldásokat a projekt harmadik fázisában mutatják be az érintett felek számára, pilotprojekteket dolgoznak majd ki és hajtanak végre, amelyek a közösen létrehozott eredményekre, megoldásokra épülnek. A projekt 2026-ban egy nagyszabású nemzetközi konferencia keretein belül zárul le.