TalkNET

Fenntartható közlekedéssel és innovatív megoldásokkal Közép-Európáért.

Elindult a három éves TalkNET projekt

A 2017. június 1-jével indult TalkNET projekt célja a fenntartható közlekedés előmozdítása, fejlett, működő, innovatív megoldások kidolgozása az élhetőbb Közép-Európáért. Elnevezése bár az angol Transport And Logistics Stakeholders Network kezdőbetűiből áll össze, a betűszó mégis a párbeszéd lényegét sugallja, amely elengedhetetlen a közlekedés szereplői közötti hatékony együttműködéshez. A Rail Cargo Hungariával együtt összesen 15 projekttagot számláló kezdeményezés a piaci szereplők közti koordináció fejlesztésére fókuszál annak érdekében, hogy elősegítse a kikötők, szárazföldi terminálok és a fuvarozók közti integrációt, valamint erősítse a hatékony és fenntartható multimodális logisztikai csomópontokat. A program időtartama alatt a multimodális csomópontok hatékonysága és kapcsolatai, valamint az ökoinnovatív megoldások kerülnek górcső alá. A projekt az áruszállítás versenyképességének javítására szolgál, támogatja a terminálirányítás hatékonyságába, új intermodális szolgáltatásokba, az utolsó mérföld kapcsolatokba, alternatív üzemanyagok alkalmazásába és energiahatékony megoldásokba történő beruházásokat. A megközelítés innovatív, a létező infrastruktúrák optimalizálására fókuszál, nem tervez újakat, és a közös megoldások kidolgozását az árufuvarozás szereplőivel szoros együttműködésben valósítja meg. A Rail Cargo Hungaria jelentős szakértelemmel rendelkezik ahhoz, hogy egyfajta tudásbázis létrehozásával a vasút egészének javát szolgáló kutatásokhoz segítséget nyújtson.

Nemzetközi együttműködés

A három évig tartó projektben a Rail Cargo Hungaria, a magyar Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt.-vel, valamint cseh, horvát, lengyel, német, olasz, szlovák és szlovén partnerekkel szoros együttműködésben valósítja meg a kitűzött célokat. A projekt tagjai a fuvarozás különböző szegmenseit képviselik: vasúttársaságok, szállítmányozó cégek, kikötői hatóságok és kereskedelmi kamarák alkotják a partnerséget. Ezen felül társult partnerek is segítik a kutatást. A csoporton belül a projekt vezető partnere az Észak-Adriai Tengeri Kikötők Hatósága.

Három munkacsomag

A felmerülő feladatokat a projekt három esztendeje alatt végzik el a projekttagok, minden munkacsomag koordinált és hatékony végrehajtásáért egy-egy projekttag a felelős.
Az első feladat a terminálok és kikötők elemzése, azok fejlesztésére vonatkozó javaslatok kidolgozása, amelyet a Rail Cargo Hungaria a vasút perspektívájából világít meg. A projektcsoporton belül az olasz Consorzio ZAILOG munkatársai felelősek a feladat végrehajtásáért.
A logisztikai csomópontokat és kikötőket gyakran jellemzi a régi technológiák alkalmazása, melyek nincsenek összhangban a standardokkal, és többek között rossz környezeti hatásokhoz vezetnek.

A második munkacsomag kidolgozása lehetőséget ad a logisztikai csomópontok és a kulcsszereplők számára, hogy tökéletesítsék zöldebbé válásra vonatkozó tervüket. Célja az alternatív üzemanyagok (elektromos, LNG/CNG, hybrid) kiértékelése, alkalmazásukhoz szükséges befektetések, valamint az energiafogyasztás csökkentését és az innovációk bemutatását célzó tervek definiálása. Az ökoinnovatív megoldások tanulmányozása során górcső alá veszik az általános magyar és közép-európai mozdonyvezető-képzések gyakorlati részleteit is. A feladatok összehangolt végrehajtásáért a lengyel Codognotto Poland szállítmányozó és logisztikai vállalat felel.

A harmadik modul magyar koordinációban zajlik, a Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. vezetésével. Az első két programcsomag kutatásai szerint kidolgozott javaslatok alapján a projekt feladata a szükségletek felmérése, a szükséges oktatási módszer, tananyag kidolgozása lesz, amely a három éves periódust zárja. A Rail Cargo Hungaria feladata többek között egy mozdonyvezető-mintaképzés megszervezése és lebonyolítása. Az elkészülő tananyagot nem csak a Rail Cargo Hungaria munkatársai számára állítják össze, hanem nyilvánosan hozzáférhetővé és általánossá teszik más vasúttársaságok számára is.

A három munkacsomagon túl a projekt negyedik része az úgynevezett kommunikációs csomag, amely felelős partnere a szlovák Public ports jsc, célja minél több tapasztalat gyűjtése, minél nagyobb nyilvánosság bevonása. Minden transznacionális projekt fontos eleme, hogy a közvélemény számára megismerhető legyen. A feladatok végrehajtása során a 15 projektpartner kötelessége, hogy bevonja a piaci szereplőket is, nyilvánossá tegye a programokat, feladatokat, eredményeket, bevonja a szállítmányozókat, az érintett vasutakat, a többi piaci szereplőt, hatóságokat, minisztériumokat is.

További információk a projektről az alábbi weboldalon elérhetőek:

TalkNET